สรุปบทเรียนกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านบุไทร อำเภอบัวใหญ่ PDF พิมพ์ อีเมล

ถอดบทเรียนบ้านบุไทร อำเภอบัวใหญ่ เอกสารการถอดบทเรียนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจำปี 2552 บ้านบุไทร หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการพัฒนาชุมชนในหมู่บ้านด้วยหลักการ "พึ่งตนเอง" ในการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

เขียนโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวใหญ่

หมวด ถอดบทเรียน

icon สรุปบทเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านบุไทร อำเภอบัวใหญ่ (1,225,983 kB 2010-08-18 21:51:16)

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2010 เวลา 22:52 น.