องค์ความรู้งานพัฒนาชุมชน

ภายในหมวดองค์ความรู้งานพัฒนาชุมชนนี้ ประกอบด้วย บทความ หนังสือเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน ข้อมูลและเรื่องราวในชนบท และหนังสือหนังสือ E-Book น่าอ่านโดย อภิชัย  พันธเสนTitle : วิธีคิดที่ทำให้ชีวิตของคุณประสบความสำเร็จและแตกต่างกว่าคนอื่น Don't Eat The Marshmallow Yet !
Download : ดาวน์โหลด

 

Title : รายงานผลการวิจัยเรื่องการศึกษาแบบจำลองพฤติกรรม ของครัวเรือนในประเทศไทย
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

 

Title : พัฒนาชนบทไทย สมุทัยและมรรค แนวคิด ทฤษฎีและภาพรวมของการพัฒนา
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

 

Title : พัฒนาชนบทไทย สมุทัยและมรรคตอนที่ 2 การเปลี่ยนแปลงและการบริหารจัดการ
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

 

Title : พัฒนาชนบทไทย สมุทัยและมรรคตอนที่ 3
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 2